Chào mừng bạn đến với Công ty TNHH ĐT DV TM Hoàng Gia
Hotline:

0909 383 939

Yêu cầu ngay

Một dịch vụ

Cung cấp máy móc

Máy Chà Sàn Liên Hợp CleanTech 
MSP: CT 198 (Sử dụng điện 220V-50Hz)
Máy Chà Sàn Liên Hợp CleanTech 
MSP: CT 45 (Sử dụng điện 220V-50Hz)
Máy Chà Sàn Liên Hợp CleanTech 
MSP: CT 46 (Sử dụng điện 220V-50Hz)
Máy Chà Sàn Liên Hợp CleanTech Mini 
MSP: CT 200 (Sử dụng điện 220V-50Hz)
Máy Chà Sàn Liên Hợp EuroMac 
MSP: ERM E50 (Sử Dụng Điện)
Máy Chà Sàn Liên Hợp EuroMac 
MSP: ERM B50 (Sử Dụng acqui)
Máy chà sàn liên hợp 2 MÂM ROMA 
MSP: RM 70BT NEW( dùng bình Accquy)