Máy mài nền LIÊN HỢP CLEAN TECH

Máy mài nền LIÊN HỢP CLEAN TECH

Giá: Liên hệ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Model: CT 500 - MEDIUM MEDIUM GRINDING DUST
Concrete grinding, grinding stone floor grinding, grinding to epoxy flooring
- Working diameter: 500mm
- Power: 7 KW
- Voltage: 380 - 440V (3-PHASE)
- Rotating speed: 600 Rpm
- Grinding: 350mm
- Weight: 140 kg
- - Dimensions: 120 x 50 x 80 Cm
FUNCTION: Machines for concrete floors, floor grinding stone grinding, grinding to epoxy flooring

Sản phẩm tương tự